Відділ з питань соціального захисту

Юридична адреса: м. Часів Яр, вул. Цілинників, буд. 2

Телефон: +380997120359

Графік роботи: понеділок – четвер з 8.00 до 17.00, п’ятниця з 8.00 до 16.00 (перерва з 12.00 до 12.48)

Графік прийому громадян: середа, п’ятниця з 9.00 до 16.00 (перерва з 12.00 до 12.48)

Стислий перелік функцій відділу:

  • Забезпечення дотримання встановлених законодавством гарантій щодо соціального захисту населення :

створення ефективної, прозорої, інноваційної, конкурентної системи соціальних послуг згідно з міжнародними стандартами;

планування та реалізація місцевих програм соціального захисту;

здійснення індивідуальної соціальної роботи відповідно до потреб і запитів громадян;

надання в межах своїх повноважень допомоги з метою дотримання загальнообов’язкового державного соціального страхування, пенсійного забезпечення, соціального захисту та соціального обслуговування населення, у тому числі громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

  • Допомога в отриманні соціальних і реабілітаційних послуг, проведення соціальної роботи з особами, сім’ями, які опинилися у складних життєвих обставинах;
  •   Розроблення та організація виконання комплексних програм поліпшення соціального обслуговування осіб з інвалідністю, пенсіонерів, одиноких непрацездатних громадян похилого віку, сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, та всебічне сприяння в отриманні ними соціального обслуговування та соціальних послуг за місцем проживання;
  •  Сприяння створенню умов для безперешкодного доступу інвалідів до об’єктів соціальної інфраструктури, направлення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю до реабілітаційних установ та навчальних закладів системи соціального захисту населення;
  •  Забезпечення реалізації державної політики з питань підтримки сім’ї; рівних прав та можливостей жінок та чоловіків; соціальної інтеграції осіб з інвалідністю; у сфері захисту прав і свобод внутрішньо переміщених осіб;
  • Реалізація державної політики у сфері захисту прав дітей;
  • Розгляд звернень та прийом громадян з питань, що відносяться до компетенції Відділу за встановленим графіком;
  • Здійснення інших повноважень, покладених на Відділ відповідно до чинного законодавства.

Склад штату працівників:

Дяченко Людмила Олександрівна, начальник відділу з  питань соціального захисту населення;

Рижова Оксана Вікторівна, спеціаліст відділу з  питань соціального захисту населення;

Стрекалова Вікторія Миколаївна, спеціаліст відділу з  питань соціального захисту населення.