Вакансії

11.10.2021

Часовоярська міська рада (84551 Донецька обл., Бахмутський район, м. Часів Яр, вул. Цілинників, 1) оголошує конкурс на заміщення вакантної посади начальника служби у справах дітей міської ради на час відсутності основного працівника по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

 Кваліфікаційні вимоги до кандидатів:

 • громадянство України;
 • повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста;
 • вільне володіння державною мовою;
 • стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування, державної службі на керівних посадах не менше 3 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах управління не менше 4 років;
 • навички роботи на комп’ютері на рівні користувача.

11.10.2021

Часовоярська міська рада (84551 Донецька обл., Бахмутський район, м. Часів Яр, вул. Цілинників, 1) оголошує конкурс на заміщення вакантної посади спеціаліста І категорії землеустрою відділу житлово-комунального господарства  міської ради на час відсутності основного працівника по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Кваліфікаційні вимоги до кандидатів:

 • громадянство України;
 • базова вища (вища) освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра (магістра, спеціаліста) без вимог до стажу роботи;
 • вільне володіння державною мовою;
 • навички роботи на комп’ютері на рівні користувача.

Кандидат на заміщення вакантної посади повинен знати:

Конституцію України; закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про державну службу», «Про запобігання корупції», інші закони України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування; укази і розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти; інструкцію з діловодства у відповідному органі місцевого самоврядування; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила ділового етикету; правила охорони праці та протипожежної безпеки; основні програми роботи на комп’ютері.

Перелік необхідних документів на участь у конкурсі:

 1. Заява про участь у конкурсі;
 2. Заява про надання згоди кандидата на обробку його персональних даних;
 3. Заповнена особова карта (форма П-2ДС);
 4. Фотокартки розміром (4 х 6 см)– 2 шт.;
 5. Копія паспорта та ідентифікаційного номеру;
 6. Копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
 7. Копія військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
 8. Довідка про допуск до державної таємниці (у разі наявності);
 9. Попередження про обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходження служби.

Крім подання вищевказаних документів, на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції необхідно заповнити електронну декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру) за минулий рік за формою, відповідно до Закону України «Про запобігання  корупції».

Додаткову інформацію про посадові обов’язки, розмір та умови оплати праці, перелік необхідних документів та інше можна отримати за телефоном (06274)7-20-54 або особисто у Загальному відділі міської ради.

Документи для участі в конкурсі надавати у Загальний відділ міської ради, строк подачі документів – 30 календарних днів з моменту опублікування оголошення.