Вакансії

01.09.2021

ОГОЛОШЕННЯ про конкурс на заміщення вакантної посади керівника закладу культури Часовоярської міської ради

Часовоярська міська рада оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора Комунального закладу «Часовоярський історико-краєзнавчий музей»

Загальні вимоги до кандидатів:

– вища освіта відповідного професійного спрямування;
– стаж роботи у сфері культури не менше трьох років;
– володіння державною мовою;
– володіння основними навичками роботи на комп’ютері з відповідними програмними засобами;
– здатність за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки.

 Особи, які беруть участь в конкурсі, упродовж 30 днів з дня оголошення конкурсу подають такі документи:

– заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
– автобіографію, що містить прізвище, ім’я та по – батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку, відомості про наявність чи відсутність судимості;
– копію документа, що посвідчує особу, копії документів про вищу освіту;
– програми розвитку закладу в короткостроковій (строком на 1 (один) рік) та довгостроковій (строком на 5 (п’ять) років) перспективах, у якій повинні бути чітко відображені заходи, які вживатимуться претендентом на вирішення проблем, що висвітлені у звіті, а також заходи, що будуть вживатися з метою забезпечення фінансово-господарської стійкості закладу та підвищення ефективності його діяльності;
– два рекомендаційні листи довільної форми;
– мотиваційний лист довільної форми.

Перелік документів є вичерпним. Особи можуть надавати інші документи, які, на їх думку, підтверджують професійні чи моральні якості. Особи, які подають документи, відповідають за достовірність поданої інформації.

 Умови та строки проведення конкурсу: за рішенням конкурсної комісії до участі в конкурсі не допускаються особи, які не відповідають вимогам, зазначеним у Законі України «Про культуру» (ст. 211). Конкурсна комісія проводить перше засідання через 10 днів після закінчення строку приймання документів.

Документи приймаються протягом 30 – ти днів з дня опублікування оголошення за адресою: м. Часів Яр, вул. Цілинників, 1, телефон 20-50.

 

06.09.2021

Часовоярська міська рада (84551 Донецька обл., Бахмутський район, м. Часів Яр, вул. Цілинників, 1) оголошує конкурс на заміщення вакантної посади начальника служби у справах дітей міської ради на час відсутності основного працівника по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

 Кваліфікаційні вимоги до кандидатів:

  • громадянство України;
  • повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста;
  • вільне володіння державною мовою;
  • стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування, державної службі на керівних посадах не менше 3 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах управління не менше 4 років;
  • навички роботи на комп’ютері на рівні користувача.

Додаткову інформацію про посадові обов’язки, розмір та умови оплати праці, перелік необхідних документів та інше можна отримати за телефоном (06274)7-20-54 або особисто у загальному відділі міської ради.

Документи для участі в конкурсі надавати у загальний відділ міської ради, строк подачі документів – 30 календарних днів з моменту опублікування оголошення.