До уваги мешканців міста!

Опубликовано Окт 15, 2020

На виконання Порядку використання коштів обласного бюджету, передбачених для часткового відшкодування вартості придбаних установок індивідуального доїння молока, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 25.04.2019 № 447/5-19, зареєстрованого в Головному територіальному управлінні юстиції у Донецькій області 14 травня 2019 року за № 160/2873 (із змінами від 22.07.2020 № 778/5-20) (далі — Порядок) триває робота комісії щодо визначення господарств населення, що ведуть господарство на підконтрольній українській владі території Донецької області, в особі фізичних осіб — власників корів, які мають право на часткове відшкодування вартості придбаних установок індивідуального доїння молока, персональний склад якої затверджено розпорядженням голови Донецької облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 27.06.2019 № 652/5-19 (із змінами від 18.08.2020 № 881/5-20) (далі — Комісія).

Відповідно до Порядку відповідальним виконавцем та головним розпорядником бюджетних коштів є департамент агропромислового розвитку та земельних відносин Донецької облдержадміністрації (далі — Головний розпорядник), який знаходиться за адресою: бул. Машинобудівників, 20, 3 поверх, м. Краматорськ, 84313.

Отримувачами коштів є господарства населення, що ведуть господарство на підконтрольній українській владі території Донецької області, в особі фізичних осіб — власників корів (далі — власники корів).

Право на часткове відшкодування вартості установок індивідуального доїння молока (далі — установка) мають власники корів, які ведуть господарства та здійснюють свою діяльність на підконтрольній українській владі території Донецької області, що утримують дві та більше корів (крім населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження).

Власники корів мають право на часткове відшкодування вартості лише однієї установки один раз протягом дії комплексної програми економічного розвитку сільських територій Донецької області на 2018-2020 роки.

Часткове відшкодування здійснюється в обсязі 75% від фактичної вартості установки, що придбана у поточному бюджетному періоді, та не може перевищувати 15000 гривень.

Право на часткове відшкодування вартості установок згідно з цим Порядком не мають власники корів, які:

 •  подали завідомо недостовірні відомості та документи під час звернення та одержанням часткового відшкодування вартості установок;
 • отримували протягом останніх двох років або отримують аналогічну підтримку (відшкодування, компенсацію) з інших бюджетів;
 • мають заборгованість або прострочені боргові зобов’язання за кредитами, в банківській установі, в якій відкрито рахунок.

Власники корів, які мають намір отримати часткове відшкодування вартості установки, подають на розгляд Комісії:

 • заяву про надання часткового відшкодування вартості придбаної установки індивідуального доїння молока за формою згідно Додатку 1 до Порядку (із змінами);
 • копії паспортів великої рогатої худоби, виданих у встановленому порядку;
 • копії платіжних документів, підтверджуючих придбання установки;
 • копії технічної документації на установку (із зазначенням її індивідуального серійного номера) та гарантійного талону;
 • копію паспорту громадянина України (для фізичних осіб);
 • копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків, або паспорту громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідні органи і мають відмітку у паспорті);
 • згоду на обробку персональних даних;
 • довідку про банківські реквізити, видану банківською установою, в якій відкрито розрахунковий рахунок;
 • довідку, видану банківською установою, в якій відкрито рахунки, про відсутність (наявність) прострочених боргових зобов’язань за кредитами;
 • письмове зобов’язання власника корів повернути кошти обласного бюджету, одержані для часткового відшкодування вартості установки, у разі невиконання вимог, передбачених пунктом 4 розділу IV та у випадках, зазначених у пункті 4 розділу V Порядку.

Заяви та документи від претендентів приймаються у робочий час в приміщені департаменту агропромислового розвитку та земельних відносин Донецької облдержадміністрації (далі — департамент) за адресою: бул. Машинобудівників, 20, 3 поверх, кім. № 42, м. Краматорськ, 84313.

Отримати довідкову інформацію можливо за телефоном: (0626) 42-01­20, 42-01-21.

На офіційній веб-сторінці департаменту за наступними посиланнями: https://agro.dn.gov.ua/rozporyadzhennyadoda-447-5-19-vid-25-04-2019/,  https://agro.dn.gov.ua/rozporyadzhennya-golovi-doda-vid-22-07-2020-778-5-20/

розміщено Порядок та зміни до нового (розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 25.04.2019 № 447/5-19, 18.08.2020 № 881/5-20) та відповідне оголошення:

https://agro.dn.gov.ua/komisiya-prijmaye-zayavi-na-chastkove- vidshkoduvannya-faktichnoyi-vartosti-ustanovok-individualnogo-doyinnya-moloka/

Комісія починає приймати заяви та документи від претендентів з наступного дня після публікації оголошення та закінчує 22.10.2020. Чергове засідання комісії відбудеться 02.11.2020 за адресою: м. Краматорськ, бульвар Машинобудівників, 20, 3 поверх, кім. № 12.